MENU

De Sniep


twee appartementengebouwen in het groen

Aan de kop van het Binnenpark was plaats voor een woongebouw van 46 meter hoog. Aan de zijde van de woonwijk werd deze verkleind herhaald met een kleinere footprint en 25 meter hoog. Dit woongebouw was uitermate geschikt voor starters. Hoewel volgens stedenbouw een mooie ontwikkeling waar voldoende ruimte voor was, wilde de wethouder meer inspraak van de omliggende wijken. Dat resulteerde in het vaststellen van een gewijzigd ruimtelijk kader. Het project zal in deze vorm dus helaas niet doorgaan.

sniep vogelvlucht
sniep3
sniep4
sniep1
sniep2
sniep6
sniep5

locatie

Zoetermeer

opdrachtgever

Chronos Ontwikkeling

getallen

132 appartementen, 15.720 m2 BVO

status

Definitief Ontwerp