MENU

Nieuwbouw van kantoren en bedrijfsgebouwen, en herbestemming van bestaande gebouwen. Nieuwe functies in gebouwen die ooit bestemd waren voor iets anders levert vaak bijzondere ontwerpen op!